top of page
Registracija 


- Solo, Duo, Trio - 25 €

- G
roups, Formations, Productions - 16 € po plesaču za svaku koreografiju


Bankovne uplate moraju biti uplaćene od strane registriranog natjecatelja/kluba.

Odjave sa Refundacijama 24 sata prije i na dan eventa nisu moguće.

 
SATNICA  
10 dana prije Festivala
Bankovna uplata
  M&M Produkcija
Bačka ulica 12, 10 000 Zagreb
OIB/VAT: 43899339941
IBAN: HR3424070001100217479
SWIFT/BIC: OTPVHR2X


 
Photo & Video
+385958147874, dance.graphie@gmail.com
Graphie BLACK.png
bottom of page